بازم سلام!

با دو تا خبر و یه عالمه عکس اومدم!

 

خب خبر اول اینکه ایشون که این زیره عکسش، با ۳۸ درصد آرا فعلا بازیگر منتخب لئو می باشه...

 

 

 

http://www.uplooder.net/

Jack.T Austin

۱۹ ساله

 

و خبر بعدی اینه که این خانم هم به عنوان بازیگر پایپر انتخاب شد.

 

http://www.uplooder.net/

 

۲۲ ساله

 

 

حالا برین ادامه تا عکسا رو ببینین...


http://www.uplooder.net/

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

کتاب نبرد لابیرنت، درون کوهستان سنت هلن

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 کتاب پسر نپتون

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

کتاب آخرین المپی، ملاقات پرسی با دیونیسوس

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/