سلااااام!

واسه دیدن عکسا برین ادامه مطلب.

واسه دیدن بازیگرای منتخبی برین....امممم

نرین جایی همین جا باشین!خخخخ

 

 

هیزل لوسکه

 

 

http://www.uplooder.net/

 نام: Vanessa Morgan

 

سن: ۲۲

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 نام: Zendaya

سن: ۱۷ 

 

 

http://www.uplooder.net/

 نام: Amandla Stenberg

سن: ۱۵

خب باشه پس اگه این سنشه منم میرم کاندید بشم! البته باید یه کم زغال بمالم رو صورتم!! خخخخ:-)  

 

 

http://www.uplooder.net/

 نام: Kylie Bunbury

سن: ۲۵

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 نام: Kat Graham

 

سن: ۱۷

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

نام:Victoria Raemy

سن: بنده خدا سن نداره...یعنی تو سایت ننوشته بود...

 

حالا برین ادامه عکسا رو ببینین.

 

راستی یادم رفت بگم با ۳۴ درصد آرا:

 

http://www.uplooder.net/

 

 Booboo Stewart

 

این آقا بازیگر منتخب فرانک ژانگ شدن...من که نظری راجعش ندارم...


http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/