سلاااااااااام!

آخی دلم واسه وبم تنگ شده بود....

خوبین؟ 

شرمنده دیر میام آخه درسا زیاد شده....

خب بیخیال درس و مشق!

پیشاپیش عیدتون مبارک!

من این گوسفندا رو می زارم واستون کنار، قربونی کنم بدم خدمتتون:-) 

 

        

حالا برین ادامه مطلب واستون قاقالی لی آوردم!


http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

جهت اطلاع: پرسی و سالی( مادرش)

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

پرسی و سالی

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

آفرودایت و پرسی ( کتاب نفرین تیتان)

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

تالیا گریس

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

توهم فانتزی پرسی تو رودخونه استیکس( کتاب آخرین المپی)

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

ترجمه:

سالی: پرسی؟

سالی: پرسی به زودی باغ وحش بسته میشه، ما باید همین الان بریم.

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

بیانکا و نیکو

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

کشتن هیدرا نه سر و حرص خوردن آنابث از دست پرسی...،

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

پرسی و رینا

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

کتاب نشان آتنا، اونجایی که آنابث توی زیر زمین تابلو عکس خودشو پرسی رو می بینه...

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/