می دونید چیه؟

امشب ویرم گرفته همش پست بذارم! خخخخ

خب برین ادامه مطلب بازم قاقالی لی آوردم!


 

http://www.uplooder.net/

این یه جور نقاشی کلی از فیلم پرسی جکسون و دزد صاعقه هست...

 

 

 

http://www.uplooder.net/

پرسی

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

نیکو و باب تیتان کوچولو....نمی دونم این کلمه زیر نویس عکس بود...باب تیتان آخرش این شکلی میشه؟

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

پرسی

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

پرسی و جیسون....

آه خدا سر صندلی هم دعوا می کنن...

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/