درودی دوباره!!

یه فیلم واستون آوردم راجع خون المپه، ریک ریوردن خودش شخصا راجع اتفاقایی که توی این کتاب می خواد بیفته به طور خلاصه و کلی صحبت کرده، کلیپ جالبیه خواستین ببینیدش.

برین ادامه مطلب!