سلام سلام!!

با سری سی و دوم عکس های قهرمانان المپ در خدمتتون هستیم!!

من چقد قالب عوض می کنم نه؟

آخه هر کدوم یه مرضی دارن...

آها راستی دیگه مجبورم دیر به دیر بیام! از شنبه هفته بعد امتحان مستمر ترم اولم شروع میشه...اه خیلی زوده...آخه از الان؟

خب پس چی شد؟ اگه نیومدم نذارید به پای تموم شدن اشتراک! خخخخ

شوخی کردم...

بازم میام...فقط در حد جواب دادن نظر و گذاشتن فصول نشان آتنا...

راستی برام دعا کنین! فردا مسابقه بسکتبال دارم...انتخابی برای بازی های استانیه...

خب دیگه معطلتون نمی کنم برید ادامه مطلب که قاقالی آوردم واستون!


http://www.uplooder.net/

 

نیکو

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

رینا

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

خیونه

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

خخخخخ

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

پرسابث

 

 

http://www.uplooder.net/

باب و باب کوچک!

شبیه بابانوئله بیشتر!

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

هستیا

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

نیکو

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

رینا

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

رینا

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

اکتاویان....خدا بیامرزه...

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

لئو، هیزل و فرانک

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

جیسون و نیکو

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

لوک کستلان

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

تالیا