درود!!

شب یلدای دیشب مبارک!! خخخخ چی گفتم!

خوبین؟

من دیگه امتحانای ترمم شروع شده پس پست کم تر می زارم باشه؟

ولی به افتخار شما امروز گذاشتم!

ببخشید شرمنده دیگه نشد عکس وقایع نگاری کین و فروزنو بزارم....:'( 

بپرین برین ادامه مطلب!

امیدوارم خوشتون بیاد!


http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 زو نایت شید

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 خانواده دی آنجلو ها

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 خخخخ 

اسامی آدما به ترتیب از بالا به پایین: نیکو و پرسی، جیسون، پرسابث، پرسی، آنابث

 

 

 

 

 

:-)http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 زو نایت شید

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 بیانکا دی آنجلو

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 ویل سولیس

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 سلینا و بیکندروف

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 هستیا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 ویل سولیس

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 گمونم سلینا هستش

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

پرسی، آنابث و کلاریس