سلام سلام!!

خوبین؟؟

وای باورم نمیشه ریک هنوز تو فاز پرسیه!! اون طور که من فهمیدم این کتاب یعنی تاج بطلیموس سومین داستان کوتاه مشترک پرسی و وقایع نگاری کینه، یعنی بعد از پسر سوبک و کارکنان سراپیس، تاج بطلیموس منتشر میشه.

فعلا کاورش حاضر شده ولی گفتن آخر ماه مارس میاد، البته زیادم مطمئن نیستن و میگن شاید ماه «می» دادنش!

خبرشو می تونین از سایته زیر بگیرین:-) 

http://www.hypable.com/crown-of-ptolemy-rick-riordan-cover/

آهان یادم رفت تو این کتاب، سادی و کارتر و آنابث و پرسی حضور دارن:O 

البته چه فایده ما که همون جلد چهار و پنجو و پسر سوبکو کارکنان سراپیسو نخوندیم این یکیم میاد روش...:-( 

خب دیگه امیدوارم مطلب مفید بوده باشه، شاد و خوشحال باشین:-) 

اینم کاورش: