دروووودی دوباره!

دوباره با عکسام اومدم!

راستی این نقاشی که این پایین می بینیدو امروز خودم کشیدم... با مداد رنگی و گچ کاغذه...

خوب شده؟؟

 

http://www.uplooder.net

 

ای بابا اصن داره استعداد از من می باره...خخخخ

بپرین برین ادامه مطلب :-) :-) 


http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث « کتاب پسر نپتون»

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 آنابث

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 تالیا

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ویل و نیکو...

راستی من تازه یادم اومد ویل کی بود...یه بار ریک اسمشو تو کتاب آخرین المپی آورد، ویل کسی بود که وقتی آنابث به خاطر پرسی چاقو خورد درمانش کرد، در واقع پرسی ویل رو برد پیشش تو هتل پلازا...چه کشفه مهمی بود!؟

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 جیسون وپ پایپر

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 اوکتاویان

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 لئو و کالیپسو

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 تالیا و جیسون

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net