درووود!

باز بوی گند مدرسه همه جا پیچید...

چقد تعطیلات کمه نه؟؟

واااای بوی تابستون میاد! خخخخ

خب دیگه برین ادامه مطلب:-) 

امیدوارم خوشتون بیاد.


 پرسی

 

 

 

 

 

 پایپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریچل

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 تالیا

 

 

 

 

 

 

 

 رینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 لئو

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 هیزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 نیکو و بیانکا و ماریا دی آنجلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 این عکس و پایینیش داره رومی و یونانی بودنو نشون میده، دسته یونانی شامل: آنابث‌، پرسی، لئو، پایپر، نیکو

 

 

 

 

 

 

 دسته رومی شامل: رینا، جیسن، هیزل و فرانک

 

 

 

 

 

 

 

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرانک و هیزل