سلام سلام بازم با یه فیلمه دیگه اومدم. راستش خودمم نمیدونم درسته یا نه ولی راجع مرگ پرسیه. اما شما نگران نباشین چون من ته و توشو درآوردم و می دونم تا کتاب خانه هادس زنده می مونه و احتمالا شایعه ای بیش نیس...

خب منتظر چی هستین برین ادامه مطلب دیگه!

راستش من اینا رو فقط واسه شما می زارم. پس بی رحمی نکنین و یه نظر بدین دیگه!