تیتان ها و المپیان

معرفی تیتان ها

تیتان ها قبل از خدایان فرمانروایی میکردند . اولین نسل تیتان ها ، متشکل از دوازده تیتان بوده ، که شش تا از آن ها مذکر و شش تای دیگر مونث بودند . مذکر ها عبارتند از : اُشنوس ( Oceanus) ، هیپرین (Hyperion) ، کیوس (Coeus) ، کرونوس (Cronus یا Kronos ) ، کرایوس (Crius) ، آیپتوس (Iapetus) . بعضی از مونث هاشون رو هم توی لیست الهه ها دیدین : منامسین ( Mnemosyne) ، تتیس (Tethys) ، تیا ، فوبی ، ریها ، تمیس (Themis) . گایا و ارانوس والدین این دوازده تیتان هستند . کرونوس ( با سمبل تاس ) جوانترین تیتان در نسل اول و رهبر تیتان ها بود .همسرش ریها و فرزندان او به ترتیب هستیا ، دمیتر ، پوسایدون (Poseidon) ، هرا ، هادس (Hades) و زئوس(zeus) بودند . کرونوس فرزندانش را از ترس این که روزی جایگاه اورا به گیرند بعد از تولد می بلعید . وقتی زئوس به دنیا آمد ، ریها از اورانوس و گایا کمک خواست که نگذارند که کرونوس زئوس را هم ببلعد . ریها برای جلوگیری از این کار کرونوس به جای زئوس تخته سنگی را به کرونوس داد و کرونوس هم که فکر میکرد که آن تخته سنگ زئوس است ، آن را بلعید . ریها ، زئوس را در جزیره ی کرت قایم کرد.

 

اینم توضیحی درباره المپیان

زئوس : لرد آسمان ، خدایان ، رعد و برق و همینطور خدای باران و جمع آورنده ی ابر ها . پوسایدون : زلزله آور ، خدای دریا و اسب ها . هادس : خدای دنیای زیرین و فلزات قیمتی . آپلو ( Apollo ) : خدای خورشید ، موسیقی ، تیر اندازی ، حقیقت و شفا دادن . برادر آرتمیس . اِریس ( Ares ) : خدای جنگ . داینسوس ( Dionysus ) : خدای شراب ، درخت مو و نشاط . هلیوس ( Helios ) : خدای خورشید . هفاستوس ( Hephaestus ) : خدای آهنگری و آتش و کارگران . هرمس ( Hermes ) : خدای تجارت و مغازه ها ، دزدی و مسافران و همینطور پیغام رسان خدایان . هیپناس ( Hypnos ) : خدای خواب . هیمنایوس ( Hymenaios ) : خدای عروسی و مجلس عروسی . مومس ( Momus ) : خدای طعنه ، طنز و شاعران و نویسندگان . پن ( Pan ) : خدای چوب و زمین و گله و گوسفند . پلوتوس ( Plutus ) : خدای ثروت . پروتیوس (Proteus) : خدای اولیه ی دریا ، قبل از پوسایدون . تارتاروس (Tartarus) : خدای اعماق جهان زیرین ، قبل از هادس . تنتاس ( Thanatos ) : خدای مرگ . اِروس ( Eros ) : خدای عشق و شهوت .

 

/ 0 نظر / 59 بازدید