سری 51 عکس های قهرمانان المپ

http://www.uplooder.net

 تایسون

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 تالیا

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث، هیزل، پایپر

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پایپر وقتی که مامانش لباسای یونانی تنش کرد

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ریچل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیدیز، پرسفون

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خخخخ پرسی...

منم از بچگی شبا دهن باز می خوابیدم...

کیا اینطورین حالا؟؟

اعلام همدردی کنین...

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 رینا و ریچل

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نقشه خانه هادس، هر کی با من میاد کوله پشتی و شمشیرشو برداره بیاد باهام:-) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 رینا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.netبیانکا

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پوسایدون و سالی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.netبیانکا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 اگه این کتابا رو خونده باشین اینا نماد هاشن، خوشم اومد گفتم بذارم...

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی، آنابث، گراور

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لوک

 

  

 

 

 

http://www.uplooder.netp> 

 و....تالیا

 

 

 

 

http://www.uplooder.netp> 

 از این عکس آخریه خیلی خوشم اومد....امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه از عکسا:-) 

 

/ 3 نظر / 185 بازدید
books-home

بود بیشتر بگذار،به منم سر بزن^__________^

books-home

بود بیشتر بگذار،به منم سر بزن^__________^