خیلی عکس....

http://www.uplooder.net/

 

نیکو، پرسی، تالیا

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

خخخخ، پرسی و پاندا اش.....( کتاب پسر نپتون)

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

ریک ریوردن و عوامل فیلم پرسی جکسون

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

بچگی های پرسی

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 لوک و تالیا

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

پرسی، هری پاتر و آنابث.....:-) 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

لئو و پایپر

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

جیسون و رینا

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

این مثلا فسیل شده ی پرسی و آنابثه که از تارتاروس بعد قرن ها برگشتن....خخخخ

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

جیسون و پایپر

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

http://www.uplooder.net/

 

این نمی دونم دقیقا چیه ولی هر چی که هست می دونم تو کتاب خانه هادس اتفاق می افته....

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

لئو

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

جیسون، پایپر و پرسی

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

آپولو و آرتمیس

/ 0 نظر / 226 بازدید