سری 55عکس های قهرمانان المپ

http://www.uplooder.net

 به ترتیب از بالا به پایین: پرسی و آنابث، جیسون و پایپر، فرانک و هیزل، نیکو و لئو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو و رینا

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 پرسی، جیسون، لئو، فرانک، نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 جاسپر، ترکیب اسمای جیسون و پایپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 نیکو

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو و رینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پایپر

پ.ن: این اسکرین شات من نیس...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی« ۱۲ سالشه اینجا» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 طلسم تیتان..اونجایی که پرسی گیج میزنه نمی دونه باید از کی درخواست رقص کنه....خخخ

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو کوچولو و نیکو بزرگه:-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و نیکو

طلسم تیتان

وقتی که نیکو داشت پرسی رو کنار آتیش شکارچی ها سوال پیچ می کرد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 فرانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ریچل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 هیدیز و پرسفونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 تالیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو و هیزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

پ.ن: اون حیوونای دور و برش  ربطی به داستانای ریک نداره فقط نقاشی فن فیکشن هاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آتنا و هرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی، جیسون، هیزل....حالا کدوم اسب بهتره؟؟؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 بلک جک

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 پرسی کوچولو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 مثلا پسی در دوران مختلف، نوجوونی، جوونی و میانسالیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی، نیکو و خانم اولیری

آخرین المپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

خخخخ آنابث داره حرص می خوره...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 سلفی هیزل و پایپر و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو و هیدیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 بیانکا، زو نایت شید و تالیا گریس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل و ریچل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث و پایپر

کتاب خون المپ

معبد ترس

 

 

 

 

 

 

 اینا پایینی ها اسکرین شاتن و کیفیتشون کمتره نسبتا...

http://www.uplooder.net

 جنگ منهتن، پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 جنگ اریز پرسی

کتاب دزد آذرخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 رینا

 

 

 

/ 0 نظر / 394 بازدید