معرفی برخی از الهه ها

این هم در مورد الهه ها همرا ( hemera ) : الهه ی روشنایی روز . هرا ( hera ) : ملکه خدایان و الهه های المپی و الهه ی ازدواج . هستیا ( hestia ) : یکی از الهه های اصیل المپی . او تاج و تخت را برای اینکه الهه ی خانه و منزل بشود کنار گذاشت . هاجیا ( hygieia ) : الهه ی پاکیزگی و تمیزی . ایریس ( iris ) : خدمتکار خدایان و الهه ی رنگین کمان . یتو ( leto ) : مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس . یتو ( leto ) : مادر آپولو و آرتمیس و همسر زئوس . متیس ( metis ) : الهه ی خرد و فرزانگی . بر طبق افسانه ها زئوس چنان از عقل و خرد متیس هراسان شد که او را به شکل مگسی در آورد و بلعید . پس از آن دچار سردرد شدیدی شد و آتنا به صورت زنی کامل از سر وی خارج شد . نایک ( nike ) : الهه ی پیروزی . نیکس ( nyx ) : الهه ی باستانی تاریکی و شب . پرسفون ( presephone ) : الهه ای باکره و ملکه ی دنیای زیرین . فوبی ( phoebe ) : الهه ی ماه . ئا ( rhea ) : الهه ی زمین ، و مسئول حاصلخیزی خاک و همینطور الهه ی زنان و مادری . دختر گایا . تیا ( theia ) : الهه ی باستانی بینایی . معنی اسمش به تنهایی معنی الهه را می دهد.

این رو هم همون دوست عزیز برایمون فرستاده.

/ 0 نظر / 145 بازدید