سری 41 عکس های قهرمانان المپ

 این سری عکسایی که مثلا شغل آینده هفت دورگس:

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

مثلا ادای اونجایی رو درآوردن که باید از آب....امممم اصلاح می کنم آتش رودخانه توی تارتاروس بخورن...خانه هادس فصل آنابث باید باشه فک کنم....

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

اینم تو خانه هادسه، وقتی از رودخانه نا امیدی رد میشن... ملت چه کارایی می کنن:-) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

جیسون، پرسی، آنابث، پایپر

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 سلینا و کلاریس

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

رینا و نیکو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

سالی و پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

از چپ به راست: هیزل، آنابث، پایپر، رینا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

لئو و.....اکتاویان...اه مور مورم شد....البته از اکتاویان

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

خانم دادز! جلد اول دزد آذرخش

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

اینم جالب بود گفتم بزارم، خدایان + سایر اساطیر یونان شامل هیولا ها و خدایان فرعی...

/ 0 نظر / 193 بازدید