سری ۳۸ عکسای قهرمانان امپ

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

این واسه کتاب مصورشه....نفرین تیتان

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

پسر سوبک، پرسی و کارتر

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

نفرین تیتان، هدیه از طرف وایلد....همون گرازه

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

 

زو نایت شید

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

بعله....آواتارم شدن....از چپ به راست به ترتیب: هیزل، پرسی، جیسون، لئو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

 

آنابث: هی پرسی!

آنابث: این تویی!

پرسی: ؟

پرسی: آه ها هاها! بامزه بود دختره عقل کل!

 

اون جلبکه  که نشونش میده....اشاره به مغزش داره...! خخخخ

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net/

زو نایت شید 

/ 0 نظر / 193 بازدید