سری 56 عکس های قهرمانان المپ

http://www.uplooder.net

 رینا

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خخخخ

مغز پرسی رو داره میگه: 

پنجاه درصد، آب 

پنجاه درصد، جلبک 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ریچل

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی، کتنیس« کتاب عطش مبارزه» و هری پاتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث و پایپر

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 پرسی

خون المپه، پرسی و آنابث جزئه

خون المپن که گایا رو بیدار می کنه

 

 

 


 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث!

این نقاشی برای زمانیه که فن فیکشنا فک می کردن پرسی پیدا نمیشه....وقتی حافظشو از دست داده بود...بنابراین اینو کشیدن تا بگن آنابث تنهایی واسه پرسی تولد میگیره! فهمیدین؟

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و اون گرگون ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 جیسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

پسر نپتون

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

ریپتاید

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 کالیپسو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خخخخ کارتون جیمبو یادتونه؟

اولیه میگه « از چپ به راست» : اون یه پرندست!

دومیه: اون یه هواپیماست!

سومیه:اون سوپر منه!

و آخریه: نه این جیسونه!

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 حوصله ترجمشو ندارم اما به طور کل اون دیالوگه تو پسر نپتون هستش که پرسی حسودیش میشه و میگه که این نامردیه منم پسر پوسایدونم ولی نمی تونم به حیوانات تبدیل بشم! 

بعد فرانک میگه تو آبو کنترل می کنی! گردباد درست می کنی و اینجور چیزا...

بعد پرسی دوباره اعتراض می کنه که در آخر فرانک هم بهش میگه خفه شو! 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خانه هادس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 فرانک و هیزل

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 پرسیو آنابث

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 نیکو و پایپر

 

 

 

http://www.uplooder.net

 تایسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 لئو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نشان آتنا

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ریچل و هیزل

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی  و آنابث

اینجا آبه الکی مثلا...

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خون المپ، فصل ۵

اونجایی که رینا و نیکو و مربی هج داشتن با پارتنوس می رفتن تو دهنه آتش فشان

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 رینا و تالیا

کتاب خون المپ

شکارچی ها رینا رو به بهونه ملاقات رینا با خواهرش می دزدن و رینا اشتباه متوجه میشه...

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 جیسون

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 فرانک

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پایپر و جیسون

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پسر نپتون

ملاقات فرانگ با الهه رنگین کمان آیریس

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 دزد آذرخش

همون جایی که پرسی سر مدوسا رو واسه المپ پست می کنه:-) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 وای منم از اینا می خوام!

اینا از هونایین که می زنید به کیفتون! علامت فیسبوک و قلب و از اینجور چیزاش هم هست! فقط....اسمش چی بود ؟

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 فرانک در حالت های مختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پایپر

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 بیکندروف و سلینا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 این کاور کتاب پسر نپتون توی کشور روسیه هستش...جالب بود گفتم بزارم...

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی، پسر نپتون

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پایپر،هیزل و آنابث...

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پایپر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خخخخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 اینم از لوگوی قهرمانان المپ

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 خون المپ

رینا و نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 یه کاور دیگه از نشان آتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث و گراور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 اولیه هیلا، دومی رینا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل و نیکو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل و نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نشان آتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نشان آتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

پسر نپتون

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ریچل و اوکتاویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 تارتاروس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و جیسون

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ترمینوس مجسمه و پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 گراور

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو و اکو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خخخ این یه دیالوگ از کتاب خون المپه که بامزست

زودیاک می دونین چیه؟ نماد های هر ماه هستش و اسماشون هم به لاتیه....الان زودیاک من یعنی ماه اسفند اسمش پیسیز هستش که نمادش هم دو تا ماهی برعکسه، واسه مرداد هم همینطوره نماد ماهشون شیر هست و لئو به لاتین یعنی شیر. نماد ماهشون همونیه که اون بالا تو عکس می بینید...

حالا تو خون المپ یه بحثی پیش اومد، همه هم دور هم نشسته بودن منظورم هفت دورگست، بعد پرسی متوجه منظور یه بنده خدایی نشد فکر کرد داره نماد های زودیاک یا دایره البروج رو میگه....بعد برگشت گفت: منظورت مثه زودیاک های خودمونه؟اگه اینطوریه من لئو هستم!

بعد لئو اصن نفهمید پرسی چی گفته برگشت گفت:« نه احمق ! من لئو هستم! تو پرسی هستی!

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و نیکو

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نشان آتنا

پایپر و جیسون

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نشان آتنا

آکواریوم فورسیس

پرسی و فرانک و مربی هج

البته فرانک الان ماهیهی قرمزه تو عکس...

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 الا و تایسون

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 رینا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خون المپ، اون قسمت که تالیا یه نامه می نویسه واسه نیکو و مربی هج که بگه نگران رینا نباشن

پ.ن: آخه دزدیدنش...

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 264 بازدید