معرفی نامه

مجموعه های پرسی جکسون: جلد اول دزد آذرخش: خلاصه ماجرا این است که پرسی بچه ای خوانش پریش و بیش فعال است، او تازه متوجه می شود که فرزند یکی از خدایان است، در پی این قضیه میان پدرش و عمویش که زووس لرد آسمان هاست بر سر آذرخش گمشده اختلاف پیش می آید و مقصر پرسی دانسته می شود... جلد دوم دریای هیولا: درخت تالیا که از مرز های کمپ محافظت می کرده حال مسموم شده و در حال مردن است، طبق گفته های آنابث تنها پشم طلایی که در دریای هیولا واقع است می تواند درخت را دوباره زنده کند، ماموریت جست و جو به دختر خدای جنگ داده می شود اما پرسی از کمپ فرار می کند و..... جلد سوم طلسم تیتان: کرونوس درصدد برخاستن است، او اطلس را مامور کرده که با قربانی کردن امعا و احشا یک موجود دریایی قدرت او را دوباره زنده کند، از طرفی آنابث گمشده و پرسی به دنبال آن می گردد اما این جامور دریایی پیش پرسی می آید و..... جلد چهارم نبرد هزار تو: کرونوس جسم لوک را تسخیر می کند و دوباره بر می خیزد اما هنوز قدرت کافی ندارد به همین خاطر به دنبال راهی برای ورود به کمپ است تا المپ را متزلزل کند، او می خواهد از لابیرنت عبور کند. پرسی و دوستانش هم به دنبال پیدا کردن مخترع این هزارتو هستند، از طرفی نیکو پرسی را مقصر مرگ خواهرش می داند و.... جلد پنجم آخرین المپی: قدرت کرونوس روز به روز در حال افزایش است و تا چند روز دیگر واقعی میشود، پرسی رهبر کل نیمه خدایان می شود و به دنبال راهی برلی مبارزه با کرونوس است، نیکو با پیشنهادی پیش او می آید، آیا پرسی می تواند المپ را نجات دهد و یا نابودش می کند؟ قهرمانان المپ ۲: جلد اول قهرمان گمشده: بعد از جنگ تیتان ها ، در حالی که رابطه ی پرسی و آنابث داشت بهتر میشد پرسی گم می شود، آنابث همه جا را دنبال او می گردد اما هیچ اثری از او نیست، از طرفی گروهی دیگر از نیمه خدایان وارد داستان می شوند و رهبر آن ها که اسمش جیسون است یک بار دیگر پیش گویی هفت را زنده می کند و... جلد دوم پسر نپتون: پرسی حافظه اش را از دست داده و به سختی به کمپ رومی ها می رسد، از طرفی مرگ اسیر شده و تمام هیولا ها بعد از تبخیر شدنشان دوباره ظاهر میشوند، پرسی مامور می شود که برای نجات مرگ به خطرناک ترین جای دنیا برای نیمه خدایان یعنی آلاسکا برود در این حین...... جلد سوم نشان آتنا: آنابث و پرسی بعد از شش ماه به لطف هرا دوباره در کنار یک دیگر قرار می گیرند، اما در این زمان جنگ بین رومی ها و یونانتی ها دوباره تازه می شود، مادر آنابث یعنی آتنا از او می خواهد که نشانش را پیدا کند و از رومی ها انتقام بگیرد، از طرفی آنابث نگران پرسی است که نکند پرسی عوض شده باشد و راه های رومی را یاد گرفته باشد....... جلد چهارم خانه هیدیز: پرسی و آنابث به داخل تارتاروس سقوط می کنند، پنج دو رگه ی دیگر طبق دستور پرسی مبنی بر بستن در های مرگ باید عمل کنند اما آیا با بستن در های مرگ آنابث و پرسی می توانند خود را نجات دهند؟ خب شاید کامل و درست خلاصه ها را ننوشتم اما شما به بزرگی خودتان ببخشید.

/ 0 نظر / 32 بازدید