سری 52 عکس های قهرمانان المپ

http://www.uplooder.net 

آپولو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 تالیا و لوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث

یه چیز بگم؟

این عکسا تخیلین خب؟

همه می دونن آنابث از این لباسا نمی پوشه اما چون قیافش و ظاهرش به آنابث می خوره واسه همین زیر عکسه نوشته بود آنابث...

من از خودم در نمیارم باشه؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لوک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی، آنابث، گراور، لوک

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لوک

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 فرانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 هیزل

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 

 پایپر....اممممم یه کم شبیه عقب افتاده ها نشده تو نقاشی؟؟

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 آنابث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 نیکو...و اسکلت ها!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 خخخخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پرسی و لوک....دریای هیولا

یه حس عجیبی بهم میگه اینو گذاشته بودم....نظری ندارین؟

دارم آلزایمر میگیرم...

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 ریچل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 لئو و کالیپسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 جیسون، نیکو، پرسی...

سس آبی هم داریم عایا؟؟

البته پرسی باشه همه چیه آبی داریم...این چه سوالی بود پرسیدم آخه...

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uplooder.net

 پایپر

 

 

 

 

/ 0 نظر / 151 بازدید