چه قد اطلاعات دارین؟ پارت ۱

به آدرس زیر برین و ببینید چه قدر از کتابای پرسی یادتونه! سوالا فارسین...

 

http://www.quizyourfriends.com/take-quiz.php?id=1409180659309072&a=1&

 

سوالا زیاد سخت نیستن ولی بازم از اینا می زارم البته یه کم سخت تر...

/ 0 نظر / 26 بازدید